بهترین بستر برای کرم خاکی

بستر خوب برای کرم خاکی به رشد و تولیدمثل کرم خاکی کمک می کند بهترین بستر برای کرم خاکی کود حیوانی سرند شده و شسته شده می باشد که به آن کود سپراتور شده می گویند که معمولا گرانتر از کود حیوانی معمولی می باشد. کرم خاکی این کود را خیلی خوب می خورد و […]