برای تولید ورمی کمپوست و همچنین پرورش کرم خاکی با ما در ارتباط باشید
کشاورزان محترمی که از دست کودهای شیمیایی خسته شده اند وبدنبال اصلاح خاک خود هستند و همچنین کسانی که برای مرغ و ماهی و دیگر جانداران خود بدنبال پروتئین شیمیایی نیستند به ما مراجعه کنند

آدرس شعبه یک: تهران ورامین روستای محمود اباد

آدرس شعبه دو: اراک

آدرس شعبه سوم: تهرانپارس فقط فروش کرم خاکی برای ماهیگیری و کود ورمی کمپوست خانگی 

آدرس شعبه چهارم: نمایندگی شهر شماست

۰۹۱۲۸۷۲۷۲۹۲ (واتساپ) (فروش کرم خاکی) رضا سرلک

۰۹۳۵۱۱۸۱۵۸۴ (فروش ورمی کمپوست) یوسف سرلک

۰۲۱۵۵۶۳۶۰۹۱ (فروش روغن خراطین و کرم منجمد روده شویی شده)

۰۹۱۲۸۷۲۷۲۹۲ (فروش کرم خاکی برای طعمه ماهی)

مشاوره درباره تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی

مشاوره درباره خرید و فروش کود ورمی کمپوست

طرز تهیه کودهای آپارتمانی
طرز تهیه روغن خراطین