کرم خاکی زباله خوار برای مشاغل خانگی

کرم خاکی زباله خوار برای مشاغل خانگی
تبدیل زباله به کود ارگانیک

فیلم و کتاب فراورده های کرم خاکی کالیفرنیایی

فیلم و کتاب آموزشی کرم خاکی رایگان

آموزش کرم خاکی برای تولید کود ارگانیک به راحتی

برای پرورش کرم خاکی قرمز رنگ و تولید کود ارگانیک ورمی کمپوست نیاز به داشتن کرم خاکی قرمز رنگ و کود گاوی یا پوست میوه و آموزش می باشد قیمت کرم خاکی گونه ایزینیافتیدا کیلویی سیصد هزار تومان و دو کیلو پانصد هزار تومان می باشد پکیج حرفه ای جهت پرورش کرم خاکی در مقیاس […]