کود کمپوست برای گلدان

کود کمپوست برای گلدان بهترین کود کمپوست برای گلدان کود ورمی کمپوست یا همان کود کرم خاکی می شاد که بو و تخم علف هرز ندارد و مصرف آب را کاهش می دهد و با عث سوزش گیاه نمی شود مزیت دیگری که این کود دارد این است که براحتی و بدون نیاز به تجهیزات […]