تیدیل زباله به کمپوست کرم خاکی

زباله های تر خانگی و کشاورزی را براحتی می توان با کمک کرم خاکی به کمپوست کرمی یا ورمی کمپوست تبدیل کرد. برای این منظور ذکر چند نکته ضروری هست که مواد شوری، چربی، لبنیات و گوشت نباید در زباله ها باشد و کودی که از این طریق بوجود می اید محرک رشد گیاه و […]