تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست

تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست کمپوست یعنی پوساندن زباله یا کود یا هر چیز تجزیه پذیر که ممکن است تا دو سال طول بکشد ولی ورمی کمپوست تجزیه زباله یا کود با کمک کرم خاکی می باشد که زمان را تا ۸۰ درصد کاهش داده و آنزیم های بدن کرم خاکی که برای خاک مفید […]