تولید کمپوست خانگی

برای تولید کمپوست خانگی بهتر است از پوست میوه ، تفاله ، کارتن و نان خشک استفاده شود که اگر کمی کرم خاکی قرمز به آن اضافه شود عالی می شود ، شما برای این کار احتیاج به یک سبد میوه به جای سطل کمپوست خانگی داشته و بهتر است ضایعات خشک باشد و دو […]