کرم ورمی کمپوست

کرم ورمی کمپوست کرم ورمی کمپوست همان کرم خاکی می باشد وای با کرم خاکی باغچه فرق دارد و این کرم خاکی قرمز رنگ گونه ایزینیافوتیدا می باشد

کرم کمپوست

کرم کمپوست کرم کمپوست همان کرم خاکی می باشد که زباله یا کود گاوی را می خورد و ورمی کمپوست تولید می کند و بهتر است بستر کود یا زباله را آزمایش کنیم و بعد کرم خاکی را به آن بستر تزریق کرد