تولید ورمی کمپوست گلستان

ورمی کمپوست تولیدی شرکت تعاونی گلستان با مدیریت سرلک دو شعبه دارد یک شعبه آن که تولید ورمی کمپوست است در شهر اراک می باشد و شعبه دوم آن که بیشتر پرورش کرم خاکی می باشد در شهر ورامین می باشد که کرم خاکی در ورامین در قالب سبد با اتوبوس به سراسر ایران فرستاده […]