تحقیق در مورد کرم خاکی

تحقیق در مورد کرم خاکی بیش از ۳۰۰۰ گونه کرم خاکی موجود است ، ولی بهترین گونه کرم خاکی ، گونه ایزینیا فوتیدا می باشد. ولی بهترین روش تحقیق در مورد کرم خاکی روش عملی می باشد ، چون این شغل نیازمند سال ها تجربه می باشد و اولین قدم این است که گونه خوبی […]