کود مایع ورمی کمپوست

کود مایع ورمی کمپوست کود مایع ورمی کمپوست کود مایع ورمی کمپوست یا چای کمپوست بسیار کودی مناسب برای انواع گیاهان و نهال های درختی می باشد. این کود مایع برخلاف کودهای مایع دیگر موجب سوزش گیاه نمیشود و عناصر را به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد