بهترین کود گلخانه ای

بهترین کود برای گلخانه کود ورمی کمپوست می باشد که هم سبک، ارزان و با کیفیت باشد و بهتر است برای هر پنج متر یک کیلو کود ورمی کمپوست مصرف شود ، البته خاک بستر کشت گلخانه ای هم موجود است که حاوی ورمی کمپوست الیاف گیاهی و پرلیت می باشد. کود ورمی کمپوست همان […]