راه اندازی فارم تولید ورمی کمپوست

برای راه اندازی فارم تولید ورمی کمپوست شما به یک زمین دارای آب احتیاج دارید که بتوانید براحتی کود گاوی را با کمک کرم خاکی گونه ایزینیافتیدا تبدیل به ورمی کمپوست کنید و می توانید ورمی کمپوست را چند برابر کود گاوی به فروش برسانید بعلاوه کرم خراطین شما نیز چند برابر می شود. برای […]