ظرف پرورش کرم خاکی

کرم خاکی قرمز رنگ برای تولید کود و تبدیل پسماندهای کشاورزی و غذایی به کود ورمی کمپوست که اصلاح کننده خاک می باشد ما به همراه کرم خاکی بهترین ظرف پرورش کرم خاکی کالیفرنیایی را به علاقمندان پرورش کرم خاکی اهدا می کنیم