خواص ورمی کمپوست

خواص ورمی کمپوست ورمی کمپوست بدون بو و تخم علف هرز می باشد ، کود ورمی کمپوست سرشار از آنزیم های کرم خاکی و همه عناصر میکرو و بیش از ۹۰ درصد عناصر ماکرو مورد نیاز خاک برای اکثر گیاهان گلخانه ای و صیفی جات می باشد