تولید روغن خراطین

روغن خراطین را باید حتما از مراکز پرورش دهنده کرم خراطین خرید کرد یعنی از کسانی که کرم خراطین منجمد روده شویی شده دارند و این نکته راباید دانست که روغن خراطین هیچگونه عوارضی ندارد فقط بهتر است آدم های سرد مزاج از روغن خراطین استفاده کنند. خیلی از روغن خراطین های بازار اصل نیستند […]