ورمی کمپوست پر از تخم کرم

ورمی کمپوست پر از تخم کرم خاکی در کیسه های پنجاه کیلویی با قیمت دویست هزار تومان به فروش می رسد ورمی کمپوست مخصوص باغچه می باشد و بعد از یک مدت باغچه شما پر از تخم کرم خاکی می شود که کرم های خاکی مفید برای زمین های سفت می باشد و اصلاح کننده […]