کشاورزان شروع به تولید ورمی کمپوست می کنند برای افزایش محصولات کشاورزی و همچنین تهیه جیره غذایی مرغ و ماهی و تهیه روغن خراطین که در بازار سود ۸ برابری دارد

برای صد متر مربع ۱۵ تن کود گاوی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می خواهد و صد کیلو کرم و بچه کرم ( پانصد هزار تومان) بعد چهار ماه ده تن ورمی کمپوست می دهد ( هفت میلیون تومان) و حداقل ۴۰۰ کیلو کرم وبچه کرم (یک میلیون و شیشصد هزار تومان) که می توانید حساب کنید که حداقل برای یک فضای صد متری ۷ میلیون سود در چهار ماه بدست می اید. حال تصور کنید برای دوره بعد پول کرم خاکی نمی خواهید بدهید و اگر هزار متر فضا داشته باشید ۷۰ میلیون تومان سود بدست میاد.

البته طرح توجیهی برای پرورش کرم خاکی با فضای ده متری هم می توان شروع کرد

اکثر کشاورزان روستایی فضای مناسب و کود گاوی بصورت رایگان دارند و اگر کرم خاکی بیشتر داشته باشید ، دوره چهار ماه کمتر می شود

در کتاب تولید ورمی کمپوست نوشته رضا سرلک طرح توجیهی کامل موجود است که در گوگل می توان آن را رایگان تولید کرد

#طرح_توجیهی_کرم_خاکی #طرح_توجیهی_ورمی_کمپوست #طرح_توجیهی