کود ورمی کمپوست در بسته های یک کیلویی و سه کیلویی با قیمت های به ترتیب ۱۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ تومان به فروش می رسد، ورمی کمپوست فله ای سرند شده در گونی های لمینت دار با قیمت کیلویی ۱۵۰۰ تومان به فروش می رسد. شما عزیزان می توانید قیمت و عکس را را در ابنجا مشاهده کنید

#ورمی_ کمپوست # ورمی_ کمپوست_بسته_بندی #ورمی_ کمپوست_سرند_شده