کمپوست زباله با کرم خاکی

خیلی از خانم های خانه دار که می خواهند زباله خود را به کود ارگانیک تبدیل کنند باید بداننند که کرم خاکی گونه ایزینیافوتید این کار را زودتر انجام می دهند و آنزیم های بدن کرم خاکی کودی بمراتب قویتر از کودهای موجود در بازار را بوجود می آورد

تهیه روغن خراطین به روش خانگی

#کمپوست_ زباله #کمپوست # کمپوست_ کرم_ خاکی