ورمی کمپوست فله ای

ورمی کمپوست فله ای به صورت تناژ و برای کشاورزان و گلخانه داران کاربرد دارد که معمولا به دو صورت سرند شده یا یکدست و سرند نشده عرضه می شود. ورمی کمپوست سرند شده بیشتر مخصوص بسته بندی می باشد

مشاهده فیلم ورمی کمپوست سرند شده

#ورمی_کمپوست_فله #ورمیکمپوست #ورمی_سرندی