نحوه تولید ورمی کمپوست
کشاورزان محترم براحتی می توانند کود گاوی و پسماندهای کشاورزی و خانگی را به کود ارگانیکی تبدیل کنند که از کود مرغی قویی تر و از کود شیمیایی بی ضررتر می باشد و خاک های شور و گچی کشاورزی را اصلاح می کند

پرورش کرم خراطین.

همزمان با تبدیل کود گاوی به ورمی کمپوست کرم های خاکی قرمز رنگ نیز بشدت رشد و تکثیر می یابند که برای تهیه روغن خراطین و جیره غذایی دام و طیور و آبزیان پروتیئن خالصند و خلاصه با کمترین هزینه می توان کشاورزی خود را توسعه دهید

قیمت انواع کرم خاکی و نحوه ارسال