قیمت ها و محصولات

بازده کرم خاکی

کرم خاکی موجود کم هزینه و کم ریسکی می باشد که می تواند پربازده باشد برای پرورش کرم خاکی می توان با ضایعات منزل شروع کرد که کود گلدانهای آپارتمانی خود را تامین کنید و همچنین برای ماهی آکواریومی غدا تامین کنید پرورش کرم خاکی نیاز به فضای بزرگ نداد و داشتن یک مکان سرباز […]

ورمی کمپوست پر از تخم کرم

ورمی کمپوست پر از تخم کرم خاکی در کیسه های پنجاه کیلویی با قیمت دویست هزار تومان به فروش می رسد ورمی کمپوست مخصوص باغچه می باشد و بعد از یک مدت باغچه شما پر از تخم کرم خاکی می شود که کرم های خاکی مفید برای زمین های سفت می باشد و اصلاح کننده […]

کرم ماهیگیری درشت

کرم ماهیگیری با کرم خاکی قرمز رنگ ایزینیافتیدا کمی فرق دارد کرم ماهیگیری که به کرم باغچه معروف است در خاک پرورش پیدا می کند و اگر کرم ماهیگیری کود تغذیه کند بدلیل اوره ای که در کود هست ماهی سمت طعمه نمی آید ما کرم ماهیگیری درشت را در بسته های دویست گرمی با […]

بستر ورمی کمپوست

بستر ورمی کمپوست ترکیبی از کود حیوانی و کرم خاکی قرمز رنگ هست با کمککرم خاکی و آب می توان علاوه بر تولید ورمی کمپوست کرم خاکی را نیز پرورش داد که هر چقدر کرم خاکی بیشتر باشد ورمی کمپوست در زمان کوتاهتری تولید می شود