کرم خاکی یا خراطین فراورده های زیادی دارد ولی ما از کود کرم خاکی و پرورش کرم خراطین برای روغن خرطین ، پرورش و تکثیر ، غذای پت ومرغ و ماهی استفاده می کنیم و در حال حاضر تمام محصولات بالا را تولید می کنیم

#فراورده_کرم #فراورده_کرم_خراطین # کرم_خاکی_خشک