مراحل تولید کمپوست سرد خیلی راحت تر از مراحل تولید کمپوست گرم تر می باشد ولی زمان بر می باشد که زباله و ضایعات بعد از مدت یکسال پوسیده می شود اما در تولید کمپوست گرم از آب و هوادهی در تولید کمپوست زودتر استفاده می شود و اجازه داده میکرو ارگانیسم ها فعالیت خود را سریعتر کنند.از مواد سبز رنگ به عنوان نیتروژن و رطوبت استفاده شود و از مواد زرد رنگ به عنوان کربن که بستر نباید خیس یا خشک باشد و می توان عمق بستر یک متر باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *