کرم ورمی کمپوست

کرم ورمی کمپوست کرم ورمی کمپوست همان کرم خاکی می باشد وای با کرم خاکی باغچه فرق دارد و این کرم خاکی قرمز رنگ گونه ایزینیافوتیدا می باشد

تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست

تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست کمپوست یعنی پوساندن زباله یا کود یا هر چیز تجزیه پذیر که ممکن است تا دو سال طول بکشد ولی ورمی کمپوست تجزیه زباله یا کود با کمک کرم خاکی می باشد که زمان را تا ۸۰ درصد کاهش داده و آنزیم های بدن کرم خاکی که برای خاک مفید […]

کود کمپوست برای گلدان

کود کمپوست برای گلدان بهترین کود کمپوست برای گلدان کود ورمی کمپوست یا همان کود کرم خاکی می شاد که بو و تخم علف هرز ندارد و مصرف آب را کاهش می دهد و با عث سوزش گیاه نمی شود مزیت دیگری که این کود دارد این است که براحتی و بدون نیاز به تجهیزات […]

بهترین کود ورمی کمپوست

بهترین کود ورمی کمپوست بهترین کود ورمی کمپوست کودی می باشد که بستر ان پر کرم خاکی باشد و این کود سنگین نباشد و قهوهای سوخته مایل به مشکی باشد و بوی نم خاک و تقریبا بوی ماهی بدهد. ما با تولید ورمی کمپوست انبوه میتوانیم این کود رابا کیفیت بلا و قیمت مناسب در […]