تولید کمپوست خانگی

برای تولید کمپوست خانگی بهتر است از پوست میوه ، تفاله ، کارتن و نان خشک استفاده شود که اگر کمی کرم خاکی قرمز به آن اضافه شود عالی می شود ، شما برای این کار احتیاج به یک سبد میوه به جای سطل کمپوست خانگی داشته و بهتر است ضایعات خشک باشد و دو […]

انواع بستر کشت گلخانه ای

خاک بستر کشت گلخانه ای باید علاوه بر نیاز غذایی مناسب و زهکشی مطلوب ، ارزان قیمت هم باشد. ما خاک بستر کشت مناسب را تنی دومیلیون تومان به فروش می رسانیم.

تکثیر کرم خاکی در یزد

تکثیر کرم خاکی تکثیر کرم خاکی بسیلر حیرت انگیز می باشد و کرم خاکی قرمز رنگ رشد و تولیدمثل بالایی دارد ولی میزان تلفات و دشمنان کرم خاکی زیاد می باشد ولی در هر صورت بستر کرم خاکی مثل قارچ زیاد می شود و فقط می خواهد شما با هوشیاری کامل دشمنان کرم خاکی را […]

طرز تهیه ورمی کمپوست همدان

طرز تهیه ورمی کمپوست همدان
ارسال کود ورمی کمپوست از اراک به سراسر ایران