خاک بستر کشت

خاک بستر گلخانه وخاک بستر کشت با قیمت مناسب ومخلوطی از کوکوپیت ، ورمی کمپوست ، پرلیت و ورمی کمپوست با قیمت مناسب به فروش می رسد این مخلوط ها ترکیبی معین و حاصل سال ها تجربه می باشد و به منظور تهویه بیشتر و سبک بودن خاک استفاده می شود لطفا برای مشاهده فیلم […]

فروش پیت ماس وکوکوپیت

پیت ماس ایرانی و کوکوپیت یا کاکاپیت ایرانی با قیمت مناسب به فروش می رسد پیت ماس ایرانی تنی ۷ میلیون تومان و کوکوپیت قالبی ۳۵ هزار تومان با یکبار خرید از ما مشتری دائم ما شوید همچنین خاک بستر و خاک گلدان موجود است کوکوپیت به منظور صرفه جویی در آب و سبک بودن […]