فروش کرم خاکی خالص زنده

کرم خاکی خالص قرمز رنگ بدون کود جهت طعمه ماهیگیری و خوراک دام و طیور با قبمت مناسب به فروش می رسد، البته برای حمل و نقل کرم خاکی را در بسترش گذاشته تا کمتر دچار استرس و تنش شود، برای تکثیر می توان بستر کرم خاکی را در کود گاوی ریخته تا آن ها هم تبدیل به کرم خاکی بالغ شود . کرم خاکی خالص در سبد فروخته می شود