کود مرغی

خیلی از کشاورزان کود مرغی را خیلی بهتر از کود گاوی می دانند و دلیلش قویتر بودن کود مرغی می باشد و حاضرند ۵ برابر کود گاوی برای کود مرغی هزینه کنند اما غافل از اینکه اکثر کود مرغی های بازار تازه و با خاک مخلوط می شوند وهمین کود مرغی تازه سرشار از تخم علف هرز و علاوه بر بوی بد موجب آلودگی محیط و آبهای زیر زمینی و سوزش گیاه می شود، یک نطریه هست که حیوان هر چه کوچکتر کودش قویتر می باشد یعنی کود گوسفندی از کود گاوی قویتر و کود مرغی از کود گوسفندی قویتر و کود کرم خاکی از کود مرغی قویتر می باشد که کود کرم خاکی باعث سوزش گیاه نمی شود چون عناصر خود را بتدریج ازاد می کند و بو و تخم علف هرز ندارد

#کودمرغی #کود_مرغی #فروش_کودمرغی