کودگاوی

کود گاوی مناسب برای کشاورزی باید لااقل یک تا دو سال مونده باشد که موجب مشکلات بهداشتی و زیست محیطی میشود ، کود ورمی کمپوست این شکلات را ندارد و با کرم خاکی کود گاوی در عرض یک تا دو ماه ورمی کمپوست می شود

#کودگاوی #کود_گاوی #قیمت_کود_گاوی