زباله های خانگی

زباله های تر خانگی مثل پوست میوه ، کاغذ و هر نوع موادی بجز لبنیات ، شوریجات ، گوشت و… می توان برای پرورش کرم خراطین استفاده کرد و به سادگی این مواد را با کمک کرم خراطین به کود ورمی کمپوست تبدیل کرد

#زباله_خانگی #زباله_کرم_خاکی #کودزباله