قیمت کرم خاکی قرمز رنگ گونه ایزینیا فوتیدا بستگی به مقدار تراکم کرم خاکی دارد، خیلی از شرکتها در ازای گرفتن پول هنگفت به شما کرم خاکی را می دهند اما باید بذانید یکی از مزیت های این کار کم سرمایه بودن این صنعت می باشد