کرم خاکی ایزینیافتیدا

کرم خاکی ایزینیافتیدا که به کرم خاکی کودزا معروف است بدلیل قدرت خوراک دهی بالایی که دارد و رشد و تولیدمثل بالایی که دارد برای پرورش کرم خاکی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین روغن خراطین اصل را از هین گونه کرم خاکی تهیه می کنند که رنگ قرمز تیره می باشد

#کرم_ایزینیا #کرم_فتیدا # کرم_قرمز