پرورش کرم خاکی یک شغل کم هزینه و پردرامد هست و نیاز به یک مکان سرپوشیده یا سربا ز و آب دارد که حتی با زیر یکمیلیون تومان هم این شغل شدنی است

فیلم قیمت کرم خاکی ایزینیافتیدا