ورمی کمپوست خرید

خرید ورمی کمپوست از ما به چند روش می باشد ، باغداران می توانند فقط کرم خاکی از ما بخرند و آن را تبدیل به کود ورمی کمپوست کنند که دیگر هزینه حمل و نقل ندهند یا ورمی کمپوست سرند نشده بخرند که پر از تخم کرم و بچه کرم می باشد یا ورمی کمپوست […]

تولید کمپوست خانگی

برای تولید کمپوست خانگی بهتر است از پوست میوه ، تفاله ، کارتن و نان خشک استفاده شود که اگر کمی کرم خاکی قرمز به آن اضافه شود عالی می شود ، شما برای این کار احتیاج به یک سبد میوه به جای سطل کمپوست خانگی داشته و بهتر است ضایعات خشک باشد و دو […]