راه اندازی فارم تولید ورمی کمپوست

برای راه اندازی فارم تولید ورمی کمپوست شما به یک زمین دارای آب احتیاج دارید که بتوانید براحتی کود گاوی را با کمک کرم خاکی گونه ایزینیافتیدا تبدیل به ورمی کمپوست کنید و می توانید ورمی کمپوست را چند برابر کود گاوی به فروش برسانید بعلاوه کرم خراطین شما نیز چند برابر می شود. برای […]

سرمایه لازم برای تولید کود ورمی کمپوست

سرمایه لازم برای تولید ورمی کمپوست

تولید روغن خراطین

روغن خراطین را باید حتما از مراکز پرورش دهنده کرم خراطین خرید کرد یعنی از کسانی که کرم خراطین منجمد روده شویی شده دارند و این نکته راباید دانست که روغن خراطین هیچگونه عوارضی ندارد فقط بهتر است آدم های سرد مزاج از روغن خراطین استفاده کنند. خیلی از روغن خراطین های بازار اصل نیستند […]