طرز تهیه ورمی کمپوست همدان

طرز تهیه ورمی کمپوست همدان
ارسال کود ورمی کمپوست از اراک به سراسر ایران

خرید کرم خاکی زنده در تهران

خرید کرم خاکی زنده در تهران کرم خاکی زنده برای تولید کود ورمی کمپوست برای تهرانیان عزیز موجود می باشد البته کرم خاکی منجمد روده شویی شده برای غدای دام و طیور وماهی یا تهیه روغن خراطین موجود است . البته ارسال کرم خاکی زنده به همه شهرهای ایران از جمله تبریز ، مشهد ، […]

محل زندگی کرم خاکی

محل زندگی کرم خاکی در مکان های مرطوب و در زیر سایه درختان می باشد اما متاسفانه بدلیل گسترش سم و کود دیگر اثری از کرم خاکی قرمز رنگ که همان کرم ورمی هست وجود نداردو باید این کرم ورمی را از تکثیردهندگان خرید کرد