کرم کمپوست

کرم کمپوست کرم کمپوست همان کرم خاکی می باشد که زباله یا کود گاوی را می خورد و ورمی کمپوست تولید می کند و بهتر است بستر کود یا زباله را آزمایش کنیم و بعد کرم خاکی را به آن بستر تزریق کرد

بهترین کود ورمی کمپوست

بهترین کود ورمی کمپوست بهترین کود ورمی کمپوست کودی می باشد که بستر ان پر کرم خاکی باشد و این کود سنگین نباشد و قهوهای سوخته مایل به مشکی باشد و بوی نم خاک و تقریبا بوی ماهی بدهد. ما با تولید ورمی کمپوست انبوه میتوانیم این کود رابا کیفیت بلا و قیمت مناسب در […]

ورمی کمپوست در خانه

ورمی کمپوست در خانه ورمی کمپوست را در خانه می توان با کمک کرم خاکی تولید کرد البته اگر خانه حیاط داشته باشد بهتر است، جالب است بدانید ورمی کمپوستی که از زباله تولید می شد به هیچ وجه بو ، آلودگی و تخم علف هرز ندارد

قیمت کود ورمی کمپوست فله ای

قیمت کود ورمی کمپوست فله ای کود ورمی کمپوست فله ای با قیمت مناسب به صورت سرند شده موجود است این کود ورمی کمپوست سیاه رنگ و عاری از هر گونه خاک ، خس و خاشاک می باشد. کود ورمی کمپوست یکدست تمیز ، سبک و بدون تخم علف هرز می باشد

ویژگی های کرم خاکی

ویژگی های کرم خاکی کرم خاکی قرمز رنگ ویژگی های زیادی برای پرورش دهندگان دارد و قدرت خوراک دهی کرم خاکی قرمز رنگ گونه ایزینیا فوتیدا بیش از سایر کرم های خاکی می باشد