نوشته‌ها

ورمی کمپوست بدلیل اینکه بو ندارد و بدون آفت و تخم علف هرز می باشد در گیاهان و گلدان های آپارتمانی جایگاه ویژه ای دارد و به علت سبکی که دارد در روف گاردن استفاده می شود ، اگر احیانا کرم خاکی قرمز رنگ در گلدان مشاهده کردید این آفت نیست بلکه سبب تهویه بیشتر خاک می شود