نوشته‌ها

ورمی کمپوست در گیاهان آپارتمانی

کود ورمی کمپوست به علت اینکه بدون بو و آلودگی می باشد برای گلدان های آپارتمانی بسیار مورد توجه قرار می گیرد همچنین این کود بسیار مصرف آب را پایین می آورد. کود ورمی کمپوست بسیار قیمت پایین تری نسبت به کودهای ارگانیک موجود در بازار دارد و مهمتر اینکه این کود را براحتی می توان درست کرد