نوشته‌ها

ورمی کمپوست با کود مرغی خیلی توجیه پذیر نیست چون کود مرغی قیمت بالاتری نسبت به کود های حیوانی دارد از طرفی کودمرغی خیلی برای کرم خاکی مناسب نیست و مدت مان زیادی طول می کشد تا پوسیده شود. ولی این امر که باید کود مرغی پوسیده شود خیلی مهم است و متاسفانه بیشتر دلالان کود مرغی را با خاک و ماسه بادی قاطی می کنند. ورمی کمپوست برای پسته خیلی مناسب است تا کود مرغی

ورمیکمپوست بسیار بهتر از کود مرغی است