نوشته‌ها

بیوکمپوست از زباله درست می شود و می توان از گاز زباله به عنوان گاز مصرفی استفاده نمود و مشکل دفن زباله نیز حل شود و لازمه این امر تلاش و پیگیری شهرداری و سرمایه گزاری می باشد و بیو کمپوست می تواند بستر جدیدی برای پرورش کرم خاکی و تولید ورمی کمپوست باشد. بیوکمپوست در واقع همان کمپوست کردن با کمک هوادهی و گرما می باشد و به تولید محصولات ارگانیک کمک می کند