نوشته‌ها

فواید کرم خاکی قرمز

کرم خاکی قرمز قدرت خورا ک دهی بالایی دارد و در روز می تواند تا سه برابر وزن خود غذا بخورد همچنین براحتی می تواند خودش را با هر آب و هوایی تطبیق دهد و بین دماهای صفر درجه و ۳۵ درجه سیلیسیوس زندگی کند. تولیدمثل این کرم خاکی نیز زیاد می باشد و در سال تا ۴۰۰ برابر می شود