فواید کرم خاکی قرمز رنگ

فواید کرم خاکی قرمز کرم خاکی قرمز قدرت خورا ک دهی بالایی دارد و در روز می تواند تا سه برابر وزن خود غذا بخورد همچنین براحتی می تواند خودش را با هر آب و هوایی تطبیق دهد و بین دماهای صفر درجه و ۳۵ درجه سیلیسیوس زندگی کند. تولیدمثل این کرم خاکی نیز زیاد […]