نوشته‌ها

هرکیلو کود ورمی کمپوست در گلفروشی ها بین پانزده تابیست هزار تومان به فروش می رسد اما کود ورمی کمپوست به صورت فله ای وتناژ تقریبا کیویی ۱۵۰۰ تومان می باشد که شما می توانید با بک دستگاه بسته بندی ساده و برند بتوانید کودتان را حداقل سه برابر بفروشید