نوشته‌ها

فواید ورمی کمپوست در کشاورزی

ورمی کمپوست بهترین کود ارگانیک و بدون بو و تخم علف هرز می باشد که بدلیل خاصیت اسفنجی که دارد آب را درون خود نگه می دارد. کود ورمی کمپوست سبکترین کود می باشد و بدون نمک می باشد و اصلاح کننده خاک می باشد

فواید ورمی کمپوست در کشاورزی