نوشته‌ها

رضا سرلک مولف کتاب صنعت پرورش کرم خاکی و تولید ورمی کمپوست در سال نود راهکارهایی برای نرم کردن خاک زمین و باغچه دارد

که می توان باکمترین هزینه و با استفاده از کرم خاکی خاک باغ یا باغچه خود را نرم کرد