نوشته‌ها

ورمی کمپوست یا همان کود کرم خاکی مزایایی فراوانی دارد از جمله بدون بو و تخم علف هرز بودن و مزیت مهمتری که دارد آب رادر خود نگه می دارد و باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود.

گیاهانی که از کود ورمی کمپوست استفاده می کنند دارای ظاهری بلند تر و شاداب تر هستند. علاوه بر این ها ورمی کمپوست موجب سبک تر بودن خاک می شود