طریقه روده شویی کرم خاکی

کرم خاکی وقتی بالغ شد آن را با سرند از کود جدا کرده و با آب سرد آن را شسته سپس در آبکش ریخته و بعد آنرا در یک سطل پر از آب سرد شور کرده و ده ثانیه آبکش را در آب نگه داشته و بیرون آورده و یک دقیقه صبر کرده و دو […]