نوشته‌ها

کرم خاکی دست و پا ندارد و بر روی زمین می خزد همچنین با حرکت دورانی می تواند خودش را تمیز کند. کرم خاکی می تواند طول خود را افزایش و کاهش دهد و براحتی ماهیچه های خود را منبسط و منقبض کند. از حرکت شناسی کرم خاکی می توان برای فیزیوتراپی نیز بهره برد.